Silo's Sugar City

De uitreiking van de ‘100% LEF in Hospitality Award’ vindt plaats op donderdag 26 november in Event Centre Aalsmeer (Aalsmeer)

 

Catering wordt verzorgd door OSeven

Aanleiding
De roep in het bedrijfsleven om meer innovatie, onderscheidend vermogen en vooral durf wordt, mede als gevolg van de economische crisis, met de dag sterker. Dat geldt ook binnen de Nederlandse Gastvrijheidsector: één van ´s lands grootste werkgevers. Ook daar worden deze factoren steeds belangrijker.


´100% LEF in Hospitality Award´
Ter stimulering en inspiratie initieert de beroepsvereniging HSMAI de ´100% LEF in Hospitality Award´ welke eind 2009 wordt toegekend aan die persoon/personen die zich (recentelijk of in het verleden) door het tonen van ´LEF´ nadrukkelijk in de branche onderscheiden heeft/hebben.


Jury
Een jury bestaande uit vier kopstukken uit het Nederlands bedrijfsleven bepaalt op basis van een aantal stringente criteria (waaronder visie, vernieuwing, timing & financiering) wie zich de eerste winnaar van ´100% LEF in Hospitality Award´ mag noemen. De ´100% LEF in Hospitality Award´ wordt, in het kader van het 40-jarig bestaan van de beroepsvereniging HSMAI, op donderdag 26 november 2009 in Event Centre Aalsmeer (Aalsmeer), Ā uitgereikt.